Gegwen Getaways
℅ Erkki O. Mäkelä
Saarikunnantie 215
37500 Lempäälä
+358 45 1224044 SMS only

Gegwen iisiweb
Gegwen iisiweb

Aves Saarikuntenses

fi en 

Visit Tampere

Gegwen iisiWeb

Ajankohtaista!

Tämä on lista Vesilahden Saarikunnassa vuodesta 1987 lähtien havaitsemistani linnuista. [B] tarkoittaa, että lintu on pesinyt tai on ainakin todennäköinen pesijä, sekä [*], että lajista on ikkunapinna, so. näkö- tai kuulohavainto kotini ikkunasta.

Saarikunta on vajaan 7 km2 kokoinen pala ikivanhaa hämäläistä maaseutua, jonka ympärille Pyhäjärven eteläisimmät lahdet kiertyvät. Biotoopit ovat tyypillisesti vanhoja maatiloja, isoja peltoaukeita, pieniä metsäsaarekkeita, reheviä rantalehtoja ja matalia reheviä vesistöjä.

This is a list of my bird observations in Saarikunta from October, 1987 onwards. [B] means to tell that the species is a breeder (or at least a likely breeder) in Saarikunta, and [*] that the species has been seen or heard from my window.

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

 1. Gavia stellaris [red-throated diver / kaakkuri] [*]
 2. Gavia arctica [black-throated diver / kuikka]
 3. PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

 4. Podiceps cristatus [great crested grebe / silkkiuikku] [B]
 5. Podiceps grisegena [red-necked grebe / härkälintu]
 6. CICONIIFORMES

  Ardeidae

 7. Botaurus stellaris [bittern / kaulushaikara] [B*]
 8. Ardea cinerea [grey heron / harmaahaikara] [*]
 9. ANSERIFORMES

  Anatidae

 10. Cygnus olor [mute swan / kyhmyjoutsen]
 11. Cygnus columbianus [Bewick’s swan / pikkujoutsen]
 12. Cygnus cygnus [whooper swan / laulujoutsen] [B*]
 13. Anser fabalis [bean goose / metsähanhi] [*]
 14. Anser brachyrhynchus [lyhytnokkahanhi / Pink-footed Goose]
 15. Anser albifrons [white-fronted goose / tundrahanhi] [*]
 16. Anser anser [greylag goose / merihanhi]
 17. Branta canadensis [Canada goose / kanadanhanhi] [*]
 18. Branta leucopsis [ Barnacle goose / valkoposkihanhi] [*]
 19. Anas penelope [wigeon / haapana] [B]
 20. Anas crecca [teal / tavi] [B]
 21. Anas platyrhynchos [mallard / sinisorsa] [B*]
 22. Anas acuta [pintail / jouhisorsa]
 23. Anas querquedula [garganey / heinätavi] [B]
 24. Anas clypeata [shoveler / lapasorsa]
 25. Aythya ferina [pochard / punasotka] [B]
 26. Aythya fuligula [tufted duck / tukkasotka] [B]
 27. Aythya marila [scaup / lapasotka]
 28. Melanitta nigra [common scoter / mustalintu]
 29. Melanitta fusca [velvet scoter / pilkkasiipi]
 30. Bucephala clangula [goldeneye / telkkä] [B*]
 31. Mergus albellus [smew / uivelo]
 32. Mergus serrator [red-brested merganser / tukkakoskelo]
 33. Mergus merganser [goosander / isokoskelo] [B]
 34. ACCIPITRIFORMES

  Accipitridae

 35. Pernis apivorus [honey buzzard / mehiläishaukka]
 36. Haliaëtus albicilla [white-tailed eagle / merikotka] [*]
 37. Circus aeruginosus [marsh harrier / ruskosuohaukka] [B*]
 38. Circus cyaneus [hen harrier / sinisuohaukka] [*]
 39. Accipiter gentilis [goshawk / kanahaukka]
 40. Accipiter nisus [sparrowhawk / varpushaukka] [*]
 41. Buteo buteo [buzzard / hiirihaukka]
 42. Buteo lagopus [rough-legged buzzard / piekana] [*]
 43. Aquila clanga [spotted eagle / kiljukotka]
 44. Pandionidae

 45. Pandion haliaëtus [osprey / sääksi]

  FALCONIFORMES

  Falconidae

 46. Falco tinnunculus [kestrel / tuulihaukka] [B*]
 47. Falco columbarius [merlin / ampuhaukka]
 48. Falco subbuteo [hobby / nuolihaukka] [B*]
 49. GALLIFORMES

  Tetraonidae

 50. Tetrao tetrix [black grouse / teeri]

  Phasianidae

 51. Perdix perdix [partridge / peltopyy] [*]
 52. Coturnix coturnix [quail / viiriäinen]
 53. Phasianus colchicus [pheasant / fasaani] [B*]
 54. GRUIFORMES

  Rallidae

 55. Crex crex [corn crake / ruisrääkkä] [*]
 56. Porzana porzana [spotted crake / luhtahuitti] [B*]
 57. Fulica atra [coot / nokikana] [B*]
 58. Gruidae

 59. Grus grus [crane / kurki] [B*]

  CHARADRIIFORMES

  Haematopodidae

 60. Haematopus ostralegus [oystercatcher / meriharakka]
 61. Charadriidae

 62. Charadrius dubius [lesser ringer plover / pikkutylli]
 63. Charadrius hiaticula [ringer plover / tylli]
 64. Pluvialis apricaria [golden plover / kapustarinta] [*]
 65. Vanellus vanellus [lapwing / töyhtöhyyppä] [B*]
 66. Scolopacidae

 67. Philomachus pugnax [ruff / suokukko]
 68. Gallinago gallinago [snipe / taivaanvuohi] [B*]
 69. Scolopax rusticola [woodcock / lehtokurppa] [B*]
 70. Limosa lapponica [bar-tailed godwit / punakuiri] [*]
 71. Numenius phaeopus [whimbrel / pikkukuovi] [*]
 72. Numenius arquata [curlew / kuovi] [B*]
 73. Tringa erythropus [spotted redshank / mustaviklo] [*]
 74. Tringa totanus [redshank / punajalkaviklo]
 75. Tringa nebularia [greenshank / valkoviklo] [*]
 76. Tringa ochropus [green sandpiper / metsäviklo] [B]
 77. Tringa glareola [wood sandpiper / liro] [B*]
 78. Actitis hypoleucos [common sandpiper / rantasipi] [B]
 79. Laridae

 80. Larus minutus [little gull / pikkulokki] [B*]
 81. Larus ridibundus [black-headed gull / naurulokki] [B*]
 82. Larus canus [common gull / kalalokki] [B*]
 83. Larus fuscus [lesser black-backed gull / selkälokki]
 84. Larus argentatus [herring gull / harmaalokki] [B*]
 85. Larus marinus [great black-backed gull / merilokki]
 86. Sternidae

 87. Sterna hirundo [common tern / kalatiira] [B*]
 88. COLUMBIFORMES

  Columbidae

 89. Columba livia [domestic pigeon / kalliokyyhky eli pulu]
 90. Columba oenas [stock dove / uuttukyyhky] [B*]
 91. Columba palumbus [wood pigeon / sepelkyyhky] [B*]
 92. Streptopelia decaocto [collared dove / turkinkyyhky] [*]
 93. CUCULIFORMES

  Cuculidae

 94. Cuculus canorus [cuckoo / käki] [*]
 95. STRIGIFORMES

  Strigidae

 96. Bubo bubo [eagle owl / huuhkaja] [*]
 97. Glaucidium passerinum [pygmy owl / varpuspöllö] [*]
 98. Surnia ulula [northern hawk-owl / hiiripöllö] [*]
 99. Strix aluco [tawny owl / lehtopöllö] [B*]
 100. Asio otus [long-eared owl / sarvipöllö] [B*]
 101. APODIFORMES

  Apodidae

 102. Apus apus [swift / tervapääsky] [B*]
 103. PICIFORMES

  Picidae

 104. Jynx torquilla [wryneck / käenpiika] [*]
 105. Picus canus [grey-headed woodpecker / harmaapäätikka] [B*]
 106. Dryocopus martius [black woodpecker / palokärki] [B*]
 107. Dendrocopos major [great spotted woodpecker / käpytikka] [B*]
 108. Dendrocopos leucotos [white-backed woodpecker / valkoselkätikka [*]
 109. Dendrocopos minor [lesser spotted woodpecker / pikkutikka] [B*]
 110. Picoides tridactylus [three-toed woodpecker / pohjantikka] [*]
 111. PASSERIFORMES

  Alaudidae

 112. Alauda arvensis [skylark / kiuru] [B*]
 113. Hirundinidae

 114. Riparia riparia [sand martin / törmäpääsky]
 115. Hirundo rustica [barn swallow / haarapääsky] [B*]
 116. Delichon urbica [house martin / räystäspääsky] [B*]

  Motacillidae

 117. Anthus trivialis [tree pipit / metsäkirvinen] [B*]
 118. Anthus pratensis [meadow pipit / niittykirvinen] [B]
 119. Anthus cervinus [red-throated pipit / lapinkirvinen] [B]
 120. Motacilla flava [yellow wagtail / keltavästäräkki] [B*]
 121. Motacilla alba [pied wagtail / västäräkki] [B*]

  Bombycillidae

 122. Bombycilla garrulus [waxwing / tilhi] [*]
 123. Turdidae

 124. Prunella modularis [dunnock / rautiainen] [B*]
 125. Erithacus rubecula [robin / punarinta] [B*]
 126. Luscinia luscinia [thrush nightingale / satakieli] [B*]
 127. Luscinia megarhynchos [nightingale / etelänsatakieli]
 128. Phoenicurus phoenicurus [redstart / leppälintu] [B*]
 129. Saxicola rubetra [whinchat / pensastasku] [B*]
 130. Oenanthe oenanthe [wheatear / kivitasku] [B*]
 131. Turdus merula [blackbird / mustarastas] [B*]
 132. Turdus pilaris [fieldfare / räkättirastas] [B*]
 133. Turdus philomelos [song thrush / laulurastas] [B*]
 134. Turdus iliacus [redwing / punakylkirastas] [B*]
 135. Turdus viscivorus [mistle thrush / kulorastas] [*]
 136. Sylviidae

 137. Locustella naevia [grasshopper warbler / pensassirkkalintu] [B]
 138. Locustella fluviatilis [river warbler / viitasirkkalintu] [B]
 139. Acrocephalus schoenobaenus [sedge warbler / ruokokerttunen] [B]
 140. Acrocephalus dumetorum [Blyth’s reed warbler / viitakerttunen] [B*]
 141. Acrocephalus palustris [marsh warbler / luhtakerttunen]
 142. Acrocephalus arundinaceus [great reed warbler / rastaskerttunen]
 143. Acrocephalus scirpaceus [reed warbler / rytikerttunen] [B]
 144. Sylvia curruca [lesser whitethroat / hernekerttu] [B*]
 145. Sylvia communis [whitethroat / pensaskerttu] [B*]
 146. Sylvia borin [garden warbler / lehtokerttu] [B*]
 147. Sylvia atricapilla [blackcap / mustapääkerttu] [B*]
 148. Phylloscopus sibilatrix [wood warbler / sirittäjä] [*]
 149. Phylloscopus collybita [chiffchaff / tiltaltti] [B*]
 150. Phylloscopus trochilus [willow warbler / pajulintu] [B*]
 151. Regulus regulus [goldcrest / hippiäinen] [B*]
 152. Muscicapidae

 153. Muscicapa triata [spotted flycatcher / harmaasieppo] [B*]
 154. Ficedula hypoleuca [pied flycatcher / kirjosieppo] [B*]
 155. Paridae

 156. Aegithalos caudatus [long-tailed tit / pyrstötiainen] [B*]
 157. Parus montanus [willow tit / hömötiainen] [B*]
 158. Parus cristatus [crested tit / töyhtötiainen] [B*]
 159. Parus ater [coal tit / kuusitiainen] [B*]
 160. Parus caeruleus [blue tit / sinitiainen] [B*]
 161. Parus major [great tit / talitiainen] [B*]
 162. Certhiidae

 163. Certhia familiaris [treecreeper / puukiipijä] [B*]
 164. Laniidae

 165. Lanius excubitor [great grey shrike / lapinharakka] [*]
 166. Lanius collurio [red-backed shrike / pikkulepinkäinen] [B]
 167. Corvidae

 168. Garrulus glandarius [jay / närhi] [B*]
 169. Pica pica [magpie / harakka] [B*]
 170. Nucifraga caryocatactes [nutcracker / pähkinähakki] [*]
 171. Corvus monedula [jackdaw / naakka] [B*]
 172. Corvus frugilegus [rook / mustavaris]
 173. Corvus corone [crow / varis] [B*]
 174. Corvus corax [raven / korppi] [B*]
 175. Sturnidae

 176. Sturnus vulgaris [starling / kottarainen] [B*]
 177. Passeridae

 178. Passer domesticus [house sparrow / varpunen] [B*]
 179. Passer montanus [tree sparrow / pikkuvarpunen] [B*]
 180. Fringillidae

 181. Fringilla coelebs [chaffinch / peippo] [B*]
 182. Fringilla montifringilla [brambling / järripeippo] [*]
 183. Carduelis chloris [greenfinch / viherpeippo] [B*]
 184. Carduelis carduelis [goldfinch / tikli] [B*]
 185. Carduelis spinus [siskin / vihervarpunen] [B*]
 186. Carduelis cannabina [linnet / hemppo] [B*]
 187. Carduelis flavirostris [twite / vuorihemppo]
 188. Carduelis flammea [redpoll / urpiainen] [*]
 189. Carduelis hornemanni [Arctic redpoll / tundraurpiainen] [*]
 190. Loxia curvirostra [crossbill / pikkukäpylintu] [B*]
 191. Carpodacus erythrinus [rosefinch / punavarpunen] [B*]
 192. Pinicola enucleator [pine grosbeak / taviokuurna] [*]
 193. Pyrrhula pyrrhula [bullfinch / punatulkku] [B*]
 194. Emberizidae

 195. Plectrophenax nivalis [snow bunting / pulmunen]
 196. Calcarius lapponicus [Lapland bunting / lapinsirkku]
 197. Emberiza citrinella [yellowhammer / keltasirkku] [B*]
 198. Emberiza hortulana [ortolan bunting / peltosirkku]
 199. Emberiza schoeniclus [reed bunting / pajusirkku] [B*]