Gegwen Getaways
℅ Erkki O. Mäkelä
Saarikunnantie 215
37500 Lempäälä
+358 45 1224044 SMS only

Gegwen iisiweb
Gegwen iisiweb

Aves Saarikuntenses

fi en 

Visit Tampere

Gegwen iisiWeb

Ajankohtaista!

Tämä on lista Vesilahden Saarikunnassa vuodesta 1987 lähtien havaitsemistani linnuista. [B] tarkoittaa, että lintu on pesinyt tai on ainakin todennäköinen pesijä, sekä [*], että lajista on ikkunapinna, so. näkö- tai kuulohavainto kotini ikkunasta.

Saarikunta on vajaan 7 km2 kokoinen pala ikivanhaa hämäläistä maaseutua, jonka ympärille Pyhäjärven eteläisimmät lahdet kiertyvät. Biotoopit ovat tyypillisesti vanhoja maatiloja, isoja peltoaukeita, pieniä metsäsaarekkeita, reheviä rantalehtoja ja matalia reheviä vesistöjä.

This is a list of my bird observations in Saarikunta from October, 1987 onwards. [B] means to tell that the species is a breeder (or at least a likely breeder) in Saarikunta, and [*] that the species has been seen or heard from my window.

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

 1. Gavia stellaris [red-throated diver / kaakkuri] [*]
 2. Gavia arctica [black-throated diver / kuikka]
 3. PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

 4. Podiceps cristatus [great crested grebe / silkkiuikku] [B]
 5. Podiceps grisegena [red-necked grebe / härkälintu]
 6. SULIFORMES

  Phalacrocoracidae

 7. Phalacrocorax carbo [cormorant / merimetso]
 8. CICONIIFORMES

  Ardeidae

 9. Botaurus stellaris [bittern / kaulushaikara] [B*]
 10. Ardea cinerea [grey heron / harmaahaikara] [*]
 11. Ciconiidae

 12. Ciconia ciconia [stork / kattohaikara] [B*]
 13. ANSERIFORMES

  Anatidae

 14. Cygnus olor [mute swan / kyhmyjoutsen]
 15. Cygnus columbianus [Bewick’s swan / pikkujoutsen]
 16. Cygnus cygnus [whooper swan / laulujoutsen] [B*]
 17. Anser fabalis [bean goose / metsähanhi] [*]
 18. Anser brachyrhynchus [lyhytnokkahanhi / Pink-footed Goose]
 19. Anser albifrons [white-fronted goose / tundrahanhi] [*]
 20. Anser anser [greylag goose / merihanhi]
 21. Branta canadensis [Canada goose / kanadanhanhi] [*]
 22. Branta leucopsis [ Barnacle goose / valkoposkihanhi] [*]
 23. Anas penelope [wigeon / haapana] [B]
 24. Anas crecca [teal / tavi] [B]
 25. Anas platyrhynchos [mallard / sinisorsa] [B*]
 26. Anas acuta [pintail / jouhisorsa]
 27. Anas querquedula [garganey / heinätavi] [B]
 28. Anas clypeata [shoveler / lapasorsa]
 29. Aythya ferina [pochard / punasotka] [B]
 30. Aythya fuligula [tufted duck / tukkasotka] [B]
 31. Aythya marila [scaup / lapasotka]
 32. Melanitta nigra [common scoter / mustalintu]
 33. Melanitta fusca [velvet scoter / pilkkasiipi]
 34. Bucephala clangula [goldeneye / telkkä] [B*]
 35. Mergus albellus [smew / uivelo]
 36. Mergus serrator [red-brested merganser / tukkakoskelo]
 37. Mergus merganser [goosander / isokoskelo] [B]
 38. ACCIPITRIFORMES

  Accipitridae

 39. Pernis apivorus [honey buzzard / mehiläishaukka]
 40. Haliaëtus albicilla [white-tailed eagle / merikotka] [*]
 41. Circus aeruginosus [marsh harrier / ruskosuohaukka] [B*]
 42. Circus cyaneus [hen harrier / sinisuohaukka] [*]
 43. Circus macrourus [pallid harrier / arosuohaukka]
 44. Accipiter gentilis [goshawk / kanahaukka]
 45. Accipiter nisus [sparrowhawk / varpushaukka] [*]
 46. Buteo buteo [buzzard / hiirihaukka]
 47. Buteo lagopus [rough-legged buzzard / piekana] [*]
 48. Aquila clanga [spotted eagle / kiljukotka]
 49. Pandionidae

 50. Pandion haliaëtus [osprey / sääksi]

  FALCONIFORMES

  Falconidae

 51. Falco tinnunculus [kestrel / tuulihaukka] [B*]
 52. Falco columbarius [merlin / ampuhaukka]
 53. Falco subbuteo [hobby / nuolihaukka] [B*]
 54. GALLIFORMES

  Tetraonidae

 55. Tetrao tetrix [black grouse / teeri]

  Phasianidae

 56. Perdix perdix [partridge / peltopyy] [*]
 57. Coturnix coturnix [quail / viiriäinen]
 58. Phasianus colchicus [pheasant / fasaani] [B*]
 59. GRUIFORMES

  Rallidae

 60. Crex crex [corn crake / ruisrääkkä] [*]
 61. Porzana porzana [spotted crake / luhtahuitti] [B*]
 62. Fulica atra [coot / nokikana] [B*]
 63. Gruidae

 64. Grus grus [crane / kurki] [B*]

  CHARADRIIFORMES

  Haematopodidae

 65. Haematopus ostralegus [oystercatcher / meriharakka]
 66. Charadriidae

 67. Charadrius dubius [lesser ringer plover / pikkutylli]
 68. Charadrius hiaticula [ringer plover / tylli]
 69. Pluvialis apricaria [golden plover / kapustarinta] [*]
 70. Vanellus vanellus [lapwing / töyhtöhyyppä] [B*]
 71. Scolopacidae

 72. Calidris temminckii [Temminck’s stint / lapinsirri]
 73. Calidris alpina [dunlin / suosirri]
 74. Limicola falcinellus [broad-billed sandpiper / jänkäsirriäinen]
 75. Philomachus pugnax [ruff / suokukko]
 76. Gallinago gallinago [snipe / taivaanvuohi] [B*]
 77. Scolopax rusticola [woodcock / lehtokurppa] [B*]
 78. Limosa lapponica [bar-tailed godwit / punakuiri] [*]
 79. Numenius phaeopus [whimbrel / pikkukuovi] [*]
 80. Numenius arquata [curlew / kuovi] [B*]
 81. Tringa erythropus [spotted redshank / mustaviklo] [*]
 82. Tringa totanus [redshank / punajalkaviklo]
 83. Tringa nebularia [greenshank / valkoviklo] [*]
 84. Tringa ochropus [green sandpiper / metsäviklo] [B]
 85. Tringa glareola [wood sandpiper / liro] [B*]
 86. Actitis hypoleucos [common sandpiper / rantasipi] [B]
 87. Laridae

 88. Larus minutus [little gull / pikkulokki] [B*]
 89. Larus ridibundus [black-headed gull / naurulokki] [B*]
 90. Larus canus [common gull / kalalokki] [B*]
 91. Larus fuscus [lesser black-backed gull / selkälokki]
 92. Larus argentatus [herring gull / harmaalokki] [B*]
 93. Larus marinus [great black-backed gull / merilokki]
 94. Sternidae

 95. Sterna hirundo [common tern / kalatiira] [B*]
 96. COLUMBIFORMES

  Columbidae

 97. Columba livia [domestic pigeon / kalliokyyhky eli pulu]
 98. Columba oenas [stock dove / uuttukyyhky] [B*]
 99. Columba palumbus [wood pigeon / sepelkyyhky] [B*]
 100. Streptopelia decaocto [collared dove / turkinkyyhky] [*]
 101. CUCULIFORMES

  Cuculidae

 102. Cuculus canorus [cuckoo / käki] [*]
 103. STRIGIFORMES

  Strigidae

 104. Bubo bubo [eagle owl / huuhkaja] [*]
 105. Glaucidium passerinum [pygmy owl / varpuspöllö] [*]
 106. Surnia ulula [northern hawk-owl / hiiripöllö] [*]
 107. Strix aluco [tawny owl / lehtopöllö] [B*]
 108. Asio otus [long-eared owl / sarvipöllö] [B*]
 109. APODIFORMES

  Apodidae

 110. Apus apus [swift / tervapääsky] [B*]
 111. PICIFORMES

  Picidae

 112. Jynx torquilla [wryneck / käenpiika] [*]
 113. Picus canus [grey-headed woodpecker / harmaapäätikka] [B*]
 114. Dryocopus martius [black woodpecker / palokärki] [B*]
 115. Dendrocopos major [great spotted woodpecker / käpytikka] [B*]
 116. Dendrocopos leucotos [white-backed woodpecker / valkoselkätikka [*]
 117. Dendrocopos minor [lesser spotted woodpecker / pikkutikka] [B*]
 118. Picoides tridactylus [three-toed woodpecker / pohjantikka] [*]
 119. PASSERIFORMES

  Alaudidae

 120. Alauda arvensis [skylark / kiuru] [B*]
 121. Hirundinidae

 122. Riparia riparia [sand martin / törmäpääsky]
 123. Hirundo rustica [barn swallow / haarapääsky] [B*]
 124. Delichon urbica [house martin / räystäspääsky] [B*]

  Motacillidae

 125. Anthus trivialis [tree pipit / metsäkirvinen] [B*]
 126. Anthus pratensis [meadow pipit / niittykirvinen] [B]
 127. Anthus cervinus [red-throated pipit / lapinkirvinen] [B]
 128. Motacilla flava [yellow wagtail / keltavästäräkki] [B*]
 129. Motacilla alba [pied wagtail / västäräkki] [B*]

  Bombycillidae

 130. Bombycilla garrulus [waxwing / tilhi] [*]
 131. Turdidae

 132. Prunella modularis [dunnock / rautiainen] [B*]
 133. Erithacus rubecula [robin / punarinta] [B*]
 134. Luscinia luscinia [thrush nightingale / satakieli] [B*]
 135. Luscinia megarhynchos [nightingale / etelänsatakieli]
 136. Phoenicurus phoenicurus [redstart / leppälintu] [B*]
 137. Saxicola rubetra [whinchat / pensastasku] [B*]
 138. Oenanthe oenanthe [wheatear / kivitasku] [B*]
 139. Turdus merula [blackbird / mustarastas] [B*]
 140. Turdus pilaris [fieldfare / räkättirastas] [B*]
 141. Turdus philomelos [song thrush / laulurastas] [B*]
 142. Turdus iliacus [redwing / punakylkirastas] [B*]
 143. Turdus viscivorus [mistle thrush / kulorastas] [*]
 144. Sylviidae

 145. Locustella naevia [grasshopper warbler / pensassirkkalintu] [B]
 146. Locustella fluviatilis [river warbler / viitasirkkalintu] [B]
 147. Acrocephalus schoenobaenus [sedge warbler / ruokokerttunen] [B]
 148. Acrocephalus dumetorum [Blyth’s reed warbler / viitakerttunen] [B*]
 149. Acrocephalus palustris [marsh warbler / luhtakerttunen]
 150. Acrocephalus arundinaceus [great reed warbler / rastaskerttunen]
 151. Acrocephalus scirpaceus [reed warbler / rytikerttunen] [B]
 152. Sylvia curruca [lesser whitethroat / hernekerttu] [B*]
 153. Sylvia communis [whitethroat / pensaskerttu] [B*]
 154. Sylvia borin [garden warbler / lehtokerttu] [B*]
 155. Sylvia atricapilla [blackcap / mustapääkerttu] [B*]
 156. Phylloscopus sibilatrix [wood warbler / sirittäjä] [*]
 157. Phylloscopus collybita [chiffchaff / tiltaltti] [B*]
 158. Phylloscopus trochilus [willow warbler / pajulintu] [B*]
 159. Regulus regulus [goldcrest / hippiäinen] [B*]
 160. Muscicapidae

 161. Muscicapa triata [spotted flycatcher / harmaasieppo] [B*]
 162. Ficedula hypoleuca [pied flycatcher / kirjosieppo] [B*]
 163. Paridae

 164. Aegithalos caudatus [long-tailed tit / pyrstötiainen] [B*]
 165. Parus montanus [willow tit / hömötiainen] [B*]
 166. Parus cristatus [crested tit / töyhtötiainen] [B*]
 167. Parus ater [coal tit / kuusitiainen] [B*]
 168. Parus caeruleus [blue tit / sinitiainen] [B*]
 169. Parus major [great tit / talitiainen] [B*]
 170. Certhiidae

 171. Certhia familiaris [treecreeper / puukiipijä] [B*]
 172. Laniidae

 173. Lanius excubitor [great grey shrike / lapinharakka] [*]
 174. Lanius collurio [red-backed shrike / pikkulepinkäinen] [B]
 175. Corvidae

 176. Garrulus glandarius [jay / närhi] [B*]
 177. Pica pica [magpie / harakka] [B*]
 178. Nucifraga caryocatactes [nutcracker / pähkinähakki] [*]
 179. Corvus monedula [jackdaw / naakka] [B*]
 180. Corvus frugilegus [rook / mustavaris]
 181. Corvus corone [crow / varis] [B*]
 182. Corvus corax [raven / korppi] [B*]
 183. Sturnidae

 184. Sturnus vulgaris [starling / kottarainen] [B*]
 185. Passeridae

 186. Passer domesticus [house sparrow / varpunen] [B*]
 187. Passer montanus [tree sparrow / pikkuvarpunen] [B*]
 188. Fringillidae

 189. Fringilla coelebs [chaffinch / peippo] [B*]
 190. Fringilla montifringilla [brambling / järripeippo] [*]
 191. Carduelis chloris [greenfinch / viherpeippo] [B*]
 192. Carduelis carduelis [goldfinch / tikli] [B*]
 193. Carduelis spinus [siskin / vihervarpunen] [B*]
 194. Carduelis cannabina [linnet / hemppo] [B*]
 195. Carduelis flavirostris [twite / vuorihemppo]
 196. Carduelis flammea [redpoll / urpiainen] [*]
 197. Carduelis hornemanni [Arctic redpoll / tundraurpiainen] [*]
 198. Loxia curvirostra [crossbill / pikkukäpylintu] [B*]
 199. Carpodacus erythrinus [rosefinch / punavarpunen] [B*]
 200. Pinicola enucleator [pine grosbeak / taviokuurna] [*]
 201. Pyrrhula pyrrhula [bullfinch / punatulkku] [B*]
 202. Emberizidae

 203. Plectrophenax nivalis [snow bunting / pulmunen]
 204. Calcarius lapponicus [Lapland bunting / lapinsirkku]
 205. Emberiza citrinella [yellowhammer / keltasirkku] [B*]
 206. Emberiza hortulana [ortolan bunting / peltosirkku]
 207. Emberiza schoeniclus [reed bunting / pajusirkku] [B*]