Gegwen Getaways
℅ Erkki O. Mäkelä
Saarikunnantie 215
37500 Lempäälä
Tel. +358 45 1224044

Gegwen iisiWeb
Gegwen iisiWeb

Kansallispuistot ja muut luontokohteet

fi en 

Visit Tampere

Gegwen iisiWeb

Ajankohtaista!

Suunnittelemme kaikille sopivia luontoteemaisia ja seikkailullisia
ohjelmia esimerkiksi TYKY-päiviä ja kaveritapaamisia varten. Ohjelmissa sovelletaan seikkailukasvatuksellisia menetelmiä.

Ohjelmat eivät siis ole pelkkää patikointia, vaan ne toteutetaan paikkaan ja vuodenaikaan sopivalla luontoteemalla ja niiden aikana suoritetaan erilaisia ryhmähenkeä rakentavia leikkejä ja ongelmanratkaisutehtäviä. Järjestämme mielellämme myös ruokailun luontoon.


Linturetki Siikanevalla

Majavaretki Evolla

Liesjärvi

Tuhnunvuori

Seitseminen

Ilta Aulangolla