Gegwen iisiweb Gegwen iisiweb

Aves Saarikuntenses

fi en 

Visit Tampere

Gegwen iisiWeb

Tämä on lista Vesilahden Saarikunnassa vuodesta 1987 lähtien havaitsemistani linnuista. [B] tarkoittaa, että lintu on pesinyt tai on ainakin todennäköinen pesijä, sekä [*], että lajista on ikkunapinna, so. näkö- tai kuulohavainto kotini ikkunasta.

Saarikunta on vajaan 7 km2 kokoinen pala ikivanhaa hämäläistä maaseutua, jonka ympärille Pyhäjärven eteläisimmät lahdet kiertyvät. Biotoopit ovat tyypillisesti vanhoja maatiloja, isoja peltoaukeita, pieniä metsäsaarekkeita, reheviä rantalehtoja ja matalia reheviä vesistöjä.

This is a list of my bird observations in Saarikunta from October, 1987 onwards. [B] means to tell that the species is a breeder (or at least a likely breeder) in Saarikunta, and [*] that the species has been seen or heard from my window.

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

 1. Gavia stellata [red-throated diver / kaakkuri] [*]
 2. Gavia arctica [black-throated diver / kuikka]
 3. PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

 4. Podiceps cristatus [great crested grebe / silkkiuikku] [B]
 5. Podiceps grisegena [red-necked grebe / härkälintu]
 6. SULIFORMES

  Phalacrocoracidae

 7. Phalacrocorax carbo [cormorant / merimetso]
 8. CICONIIFORMES

  Ardeidae

 9. Botaurus stellaris [bittern / kaulushaikara] [B*]
 10. Ardea cinerea [grey heron / harmaahaikara] [*]
 11. Ciconiidae

 12. Ciconia ciconia [stork / kattohaikara]
 13. ANSERIFORMES

  Anatidae

 14. Cygnus olor [mute swan / kyhmyjoutsen]
 15. Cygnus columbianus [Bewick’s swan / pikkujoutsen]
 16. Cygnus cygnus [whooper swan / laulujoutsen] [B*]
 17. Anser fabalis [bean goose / metsähanhi] [*]
 18. Anser brachyrhynchus [pink-footed goose / lyhytnokkahanhi]
 19. Anser albifrons [white-fronted goose / tundrahanhi] [*]
 20. Anser anser [greylag goose / merihanhi]
 21. Branta canadensis [Canada goose / kanadanhanhi] [B*]
 22. Branta leucopsis [barnacle goose / valkoposkihanhi] [*]
 23. Branta bernicla [brent goose / sepelhanhi]
 24. #176
 25. Anas penelope [wigeon / haapana] [B]
 26. Anas crecca [teal / tavi] [B]
 27. Anas platyrhynchos [mallard / sinisorsa] [B*]
 28. Anas acuta [pintail / jouhisorsa]
 29. Anas querquedula [garganey / heinätavi] [B]
 30. Anas clypeata [shoveler / lapasorsa]
 31. Aythya ferina [pochard / punasotka] [B]
 32. Aythya fuligula [tufted duck / tukkasotka] [B]
 33. Aythya marila [scaup / lapasotka]
 34. Melanitta nigra [common scoter / mustalintu]
 35. Melanitta fusca [velvet scoter / pilkkasiipi]
 36. Bucephala clangula [goldeneye / telkkä] [B*]
 37. Mergus albellus [smew / uivelo]
 38. Mergus serrator [red-brested merganser / tukkakoskelo]
 39. Mergus merganser [goosander / isokoskelo] [B]
 40. ACCIPITRIFORMES

  Accipitridae

 41. Pernis apivorus [honey buzzard / mehiläishaukka]
 42. Haliaëtus albicilla [white-tailed eagle / merikotka] [*]
 43. Circus aeruginosus [marsh harrier / ruskosuohaukka] [B*]
 44. Circus cyaneus [hen harrier / sinisuohaukka] [*]
 45. Circus macrourus [pallid harrier / arosuohaukka]
 46. Accipiter gentilis [goshawk / kanahaukka]
 47. Accipiter nisus [sparrowhawk / varpushaukka] [*]
 48. Buteo buteo [buzzard / hiirihaukka]
 49. Buteo lagopus [rough-legged buzzard / piekana] [*]
 50. Aquila clanga [spotted eagle / kiljukotka]
 51. Pandionidae

 52. Pandion haliaëtus [osprey / sääksi]

  FALCONIFORMES

  Falconidae

 53. Falco tinnunculus [kestrel / tuulihaukka] [B*]
 54. Falco columbarius [merlin / ampuhaukka]
 55. Falco subbuteo [hobby / nuolihaukka] [B*]
 56. GALLIFORMES

  Tetraonidae

 57. Tetrao tetrix [black grouse / teeri]

  Phasianidae

 58. Perdix perdix [partridge / peltopyy] [*]
 59. Coturnix coturnix [quail / viiriäinen]
 60. Phasianus colchicus [pheasant / fasaani] [B*]
 61. GRUIFORMES

  Rallidae

 62. Crex crex [corn crake / ruisrääkkä] [*]
 63. Porzana porzana [spotted crake / luhtahuitti] [B*]
 64. Fulica atra [coot / nokikana] [B*]
 65. Gruidae

 66. Grus grus [crane / kurki] [B*]

  CHARADRIIFORMES

  Haematopodidae

 67. Haematopus ostralegus [oystercatcher / meriharakka]
 68. Charadriidae

 69. Charadrius dubius [lesser ringer plover / pikkutylli]
 70. Charadrius hiaticula [ringer plover / tylli]
 71. Pluvialis apricaria [golden plover / kapustarinta] [*]
 72. Vanellus vanellus [lapwing / töyhtöhyyppä] [B*]
 73. Scolopacidae

 74. Calidris temminckii [Temminck’s stint / lapinsirri]
 75. Calidris alpina [dunlin / suosirri]
 76. Limicola falcinellus [broad-billed sandpiper / jänkäsirriäinen]
 77. Philomachus pugnax [ruff / suokukko]
 78. Gallinago gallinago [snipe / taivaanvuohi] [B*]
 79. Scolopax rusticola [woodcock / lehtokurppa] [B*]
 80. Limosa lapponica [bar-tailed godwit / punakuiri] [*]
 81. Numenius phaeopus [whimbrel / pikkukuovi] [*]
 82. Numenius arquata [curlew / kuovi] [B*]
 83. Tringa erythropus [spotted redshank / mustaviklo] [*]
 84. Tringa totanus [redshank / punajalkaviklo]
 85. Tringa nebularia [greenshank / valkoviklo] [*]
 86. Tringa ochropus [green sandpiper / metsäviklo] [B]
 87. Tringa glareola [wood sandpiper / liro] [B*]
 88. Actitis hypoleucos [common sandpiper / rantasipi] [B]
 89. Laridae

 90. Larus minutus [little gull / pikkulokki] [B*]
 91. Larus ridibundus [black-headed gull / naurulokki] [B*]
 92. Larus canus [common gull / kalalokki] [B*]
 93. Larus fuscus [lesser black-backed gull / selkälokki]
 94. Larus argentatus [herring gull / harmaalokki] [B*]
 95. Larus marinus [great black-backed gull / merilokki]
 96. Sternidae

 97. Sterna hirundo [common tern / kalatiira] [B*]
 98. COLUMBIFORMES

  Columbidae

 99. Columba livia [domestic pigeon / kalliokyyhky eli pulu]
 100. Columba oenas [stock dove / uuttukyyhky] [B*]
 101. Columba palumbus [wood pigeon / sepelkyyhky] [B*]
 102. Streptopelia decaocto [collared dove / turkinkyyhky] [*]
 103. CUCULIFORMES

  Cuculidae

 104. Cuculus canorus [cuckoo / käki] [*]
 105. STRIGIFORMES

  Strigidae

 106. Bubo bubo [eagle owl / huuhkaja] [*]
 107. Glaucidium passerinum [pygmy owl / varpuspöllö] [*]
 108. Surnia ulula [northern hawk-owl / hiiripöllö] [*]
 109. Strix aluco [tawny owl / lehtopöllö] [B*]
 110. Asio otus [long-eared owl / sarvipöllö] [B*]
 111. APODIFORMES

  Apodidae

 112. Apus apus [swift / tervapääsky] [B*]
 113. PICIFORMES

  Picidae

 114. Jynx torquilla [wryneck / käenpiika] [*]
 115. Picus canus [grey-headed woodpecker / harmaapäätikka] [B*]
 116. Dryocopus martius [black woodpecker / palokärki] [B*]
 117. Dendrocopos major [great spotted woodpecker / käpytikka] [B*]
 118. Dendrocopos leucotos [white-backed woodpecker / valkoselkätikka [*]
 119. Dendrocopos minor [lesser spotted woodpecker / pikkutikka] [B*]
 120. Picoides tridactylus [three-toed woodpecker / pohjantikka] [*]
 121. PASSERIFORMES

  Alaudidae

 122. Alauda arvensis [skylark / kiuru] [B*]
 123. Hirundinidae

 124. Riparia riparia [sand martin / törmäpääsky]
 125. Hirundo rustica [barn swallow / haarapääsky] [B*]
 126. Delichon urbica [house martin / räystäspääsky] [B*]

  Motacillidae

 127. Anthus trivialis [tree pipit / metsäkirvinen] [B*]
 128. Anthus pratensis [meadow pipit / niittykirvinen] [B]
 129. Anthus cervinus [red-throated pipit / lapinkirvinen] [B]
 130. Motacilla flava [yellow wagtail / keltavästäräkki] [B*]
 131. Motacilla alba [pied wagtail / västäräkki] [B*]

  Bombycillidae

 132. Bombycilla garrulus [waxwing / tilhi] [*]
 133. Turdidae

 134. Prunella modularis [dunnock / rautiainen] [B*]
 135. Erithacus rubecula [robin / punarinta] [B*]
 136. Luscinia luscinia [thrush nightingale / satakieli] [B*]
 137. Luscinia megarhynchos [nightingale / etelänsatakieli]
 138. Phoenicurus phoenicurus [redstart / leppälintu] [B*]
 139. Saxicola rubetra [whinchat / pensastasku] [B*]
 140. Oenanthe oenanthe [wheatear / kivitasku] [B*]
 141. Turdus merula [blackbird / mustarastas] [B*]
 142. Turdus pilaris [fieldfare / räkättirastas] [B*]
 143. Turdus philomelos [song thrush / laulurastas] [B*]
 144. Turdus iliacus [redwing / punakylkirastas] [B*]
 145. Turdus viscivorus [mistle thrush / kulorastas] [*]
 146. Sylviidae

 147. Locustella naevia [grasshopper warbler / pensassirkkalintu] [B]
 148. Locustella fluviatilis [river warbler / viitasirkkalintu] [B]
 149. Acrocephalus schoenobaenus [sedge warbler / ruokokerttunen] [B]
 150. Acrocephalus dumetorum [Blyth’s reed warbler / viitakerttunen] [B*]
 151. Acrocephalus palustris [marsh warbler / luhtakerttunen]
 152. Acrocephalus arundinaceus [great reed warbler / rastaskerttunen]
 153. Acrocephalus scirpaceus [reed warbler / rytikerttunen] [B]
 154. Sylvia curruca [lesser whitethroat / hernekerttu] [B*]
 155. Sylvia communis [whitethroat / pensaskerttu] [B*]
 156. Sylvia borin [garden warbler / lehtokerttu] [B*]
 157. Sylvia atricapilla [blackcap / mustapääkerttu] [B*]
 158. Phylloscopus sibilatrix [wood warbler / sirittäjä] [*]
 159. Phylloscopus collybita [chiffchaff / tiltaltti] [B*]
 160. Phylloscopus trochilus [willow warbler / pajulintu] [B*]
 161. Regulus regulus [goldcrest / hippiäinen] [B*]
 162. Muscicapidae

 163. Muscicapa triata [spotted flycatcher / harmaasieppo] [B*]
 164. Ficedula hypoleuca [pied flycatcher / kirjosieppo] [B*]
 165. Paridae

 166. Aegithalos caudatus [long-tailed tit / pyrstötiainen] [B*]
 167. Parus montanus [willow tit / hömötiainen] [B*]
 168. Parus cristatus [crested tit / töyhtötiainen] [B*]
 169. Parus ater [coal tit / kuusitiainen] [B*]
 170. Parus caeruleus [blue tit / sinitiainen] [B*]
 171. Parus major [great tit / talitiainen] [B*]
 172. Certhiidae

 173. Certhia familiaris [treecreeper / puukiipijä] [B*]
 174. Laniidae

 175. Lanius excubitor [great grey shrike / lapinharakka] [*]
 176. Lanius collurio [red-backed shrike / pikkulepinkäinen] [B]
 177. Corvidae

 178. Garrulus glandarius [jay / närhi] [B*]
 179. Pica pica [magpie / harakka] [B*]
 180. Nucifraga caryocatactes [nutcracker / pähkinähakki] [*]
 181. Corvus monedula [jackdaw / naakka] [B*]
 182. Corvus frugilegus [rook / mustavaris]
 183. Corvus corone [crow / varis] [B*]
 184. Corvus corax [raven / korppi] [B*]
 185. Sturnidae

 186. Sturnus vulgaris [starling / kottarainen] [B*]
 187. Passeridae

 188. Passer domesticus [house sparrow / varpunen] [B*]
 189. Passer montanus [tree sparrow / pikkuvarpunen] [B*]
 190. Fringillidae

 191. Fringilla coelebs [chaffinch / peippo] [B*]
 192. Fringilla montifringilla [brambling / järripeippo] [*]
 193. Carduelis chloris [greenfinch / viherpeippo] [B*]
 194. Carduelis carduelis [goldfinch / tikli] [B*]
 195. Carduelis spinus [siskin / vihervarpunen] [B*]
 196. Carduelis cannabina [linnet / hemppo] [B*]
 197. Carduelis flavirostris [twite / vuorihemppo]
 198. Carduelis flammea [redpoll / urpiainen] [*]
 199. Carduelis hornemanni [Arctic redpoll / tundraurpiainen] [*]
 200. Loxia curvirostra [crossbill / pikkukäpylintu] [B*]
 201. Carpodacus erythrinus [rosefinch / punavarpunen] [B*]
 202. Pinicola enucleator [pine grosbeak / taviokuurna] [*]
 203. Pyrrhula pyrrhula [bullfinch / punatulkku] [B*]
 204. Emberizidae

 205. Plectrophenax nivalis [snow bunting / pulmunen]
 206. Calcarius lapponicus [Lapland bunting / lapinsirkku]
 207. Emberiza citrinella [yellowhammer / keltasirkku] [B*]
 208. Emberiza hortulana [ortolan bunting / peltosirkku]
 209. Emberiza schoeniclus [reed bunting / pajusirkku] [B*]